Posted on

Invitatii nunta – Text 4

Invitatii nunta – Text 4

Stãpânul meu am vrut sã fii
Şi eu stãpâna vieţii tale,
Acum la mine-n braţe vii,
Pornind uniţi pe-aceeaşi cale.

Familiile:
…………………….. ……………………..
au plãcerea de a vã anunţa cãsãtoria copiilor lor:

………….. şi …………

care în deplinã înţelegere şi respect vor depune
“jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ……………………..,
ora …….., la Biserica “………………………..” din …………..
şi vã invitã sã luaţi parte la sãrbãtorirea fericitului eveniment
ce va avea loc la Restaurantul “……………………”
din ……………., începând cu ora ……..
Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:
……………………..

Vã aşteptãm cu drag!