Posted on

Invitatii nunta – Text 13

Invitatii nunta – Text 13

Noi,

………….. şi …………

am hotãrât sã pãşim pe acelaşi drum.
Pãrinţii noştri,
…………………….. ……………………..
doresc sã fiţi alãturi de noi în ziua de ……………………..,
la Biserica “…………………………..” din …………………, ora ……
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc
la Restaurantul “…………………….” din ……….., ora ……
Pe drumul ce-l vom urma, vom fi cãlãuziţi de naşii noştri,
……………………..

Vã aşteptãm cu drag!